Landmarke

Köpenhamns nya landmärke

Köpenhamns operahus


Längs hamnkanten står den stora byggnaden fast. Den är mer imponerande att se på än inbjudande fram tills på kvällen då den lyser upp som en ljuskollos vid hamninloppet. Operan i Köpenhamn sticker verkligen ut där den nu huserar.


Det verkar nästan vara ett signalement för operahus i hamnar. Ett annat operahus ritat av Jørn Utzon i Sydney har blivit ett landmärke. I början av detta millennium ville den danske redaren A.P. Møller och hustru Chastine Mc-Kinney Møller bygga en opera i Köpenhamn. År 2005 stod den klar och hade då kostat 2,5 miljarder danska kronor. Henning Larsen har ritat operahuset i Köpenhamn som verkligen är stort, 41000 kvadratmeter totalt med 14 våningar, av vilka 5 stycken ligger under jord. I den stora salen får 1500 personer plats och i den mindre 200 personer.


Operahuset är en blandning av rätvinklighet och mjuka kurvor skyddad av ett gigantiskt tak som sträcker sig över hela terrassen utmed vattnet. På tre sidor är operan omgiven av rätvinkliga, släta sandstensmurar, som bildar en fem våningar hög, ellipsformad fasad av glas. På insidan upprepas ellipsformen i det skal gjort av betsad lönn som täcker huvudscenen. Inne i foajén hänger tre stora ljuskronor, ritade av konstnären Olafur Eliasson. Lamporna är konstruerade av trekantiga plattor av glas som belyses inifrån av små halogenlampor. Effekten blir väldigt vacker och ger operahuset dess praktfullhet. Köpenhamns operahus tar stor plats sticker verkligen ut där den står.